IT tukihenkilö

 

TYÖAIKA: ma-pe 4,5 t/pvä klo 9 -13.30. TYÖTEHTÄVÄT: työasemien ja lähiverkon ylläpito. Käyttötuki. Kotisivujen ylläpito ja päivitykset. Asiakaspalvelua, laitteiden käytön neuvontaa, päivityksiä jne. TOIVOMUKSENA  IT-alan riittävät taidot ed.main tehtäviin. MS-Office, Windows- ja Linux, verkon ylläpito- ja asennustaito. JOOMLA HTML PHP MySQL -kokemusta. Asiakaspalvelukiinnostus. Toivomme sinulta suomen kielen sujuvaa kirj. ja suull. taitoa sekä engl. kiel taitoa tietotekniikan osalta. Työ on yksin suoritettavaa, saman alan työtoveria ei ole. Nykyinen työsuhteensa lopettava IT-tuki selvittää/opastaa työtehtävät.

 

Pyydämme sopimaan tapaamisesta etukäteen puhelimitse, kiitos.

 

Hannu Isotalo / 040 755 4036 /  ma-pe  8:30 - 15