Tietoa yhdistyksestä

VT ry on Työttömien Keskusjärjestön jäsen, joten pyrimme vaikuttamaan työttömien etuihin ja asemaan ruohonjuuritason lisäksi myös valtakunnallisella tasolla. Yhdistyksemme on poliittisesti sitoutumaton; meille kaikki ihmiset ovat tasavertaisia ja tasa-arvoisia. Toimitalomme on syrjinnästä vapaata aluetta. Varissuon työttömyysaste on Turun kaupunginosien korkeimpia, noin 28,9% (12/2016). Erityisiä haasteita seudulle asettaa maahanmuuttajien työllisyystilanne ja puutteellinen kielitaito. Varissuon asukkaat edustavat yli 40 eri kansallisuutta ja alueella puhutaan lähes kuuttakymmentä eri kieltä. Maahanmuuttajien osuus oli monikulttuurisella Varissuolla 40% (3/2016).

Vuonna 2017 yhdistyksellämme on noin 400 jäsentä. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä tarjotaan n. 50 - 60 työttömälle vuodessa. Lisäksi on tarjolla myös kuntouttavan työtoiminnan palveluja. Yhdistyksemme syntyi vuonna 1998. Haluamme toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi; työttömien toimeentulon kohentamiseksi sekä elämänlaadun parantamiseksi. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi järjestämme ja tarjoamme puitteet työttömien neuvonta-, tiedotus- ja opintotilaisuuksiin sekä harrastus-, virkistys- ja liikuntamahdollisuuksiin. Ruokalassa käy aterioimassa päivittäin 40 - 80 henkeä. Asiakkaita käy myös kirpputorilla, ompelimossa ja atk-ohjauksessa, unohtamatta aktiivista liikunta- ja kerhotoimintaa.

Vuokraamme kokous- ja toimitiloja myös muille toimijoille.