VARSINAINEN JÄSEN: 7 €

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen.

Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan:

• työtön työnhakija
• lomautettu
• osa-aikatyötä tekevä
• työllisyyskoulutuksessa oleva
• julkisella tuella määräajaksi työllistetty
• työttömyyseläkkeellä oleva
(= työttömyyden takia eläkkeellä oleva, ennen v.1950 syntynyt pitkäaikaistyötön, ennen vanhuuseläkeikää)

KANNATTAJAJÄSEN: 12 €

• pysyvällä,
• määräaikaisella,
• tai osa-aikaeläkkeellä oleva
• opiskelijat
• jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö

KANNATTAJAJÄSEN: 20 €

• rekisteröity yhdistys
• muu oikeustoimikelpoinen yhteisö
• kokopäivätyössä käyvä