Neuvonnan työntekijä

TYÖAIKA
ma-pe 4,5 t/pvä klo 7.45 -15 vuorotyönä.

TYÖTEHTÄVÄT
Asiakaspalvelu, asiakaspuheluihin vastaaminen (suomen kielellä), rahankäsittely, jäsenmaksut ja muut pienet maksut, päiväkassan tilitykset. Tietokoneen käyttöä: yksinkertaisten ilmoitusten laadintaa, jäsentiedotteita sähköpostitse, jäsenrekisterin ylläpitoa.

TOIVOMUKSENA
Luotettavuus, tarkkuus, tietokoneen käytön perustaidot, Microsoft Word tai vastaava, sähköposti, internethaut, kiinnostus asiakaspalvelutehtäviin.

Pyydämme sopimaan tapaamisesta etukäteen puhelimitse, kiitos.

Infossa käytät myös kalenteria, sähköpostia sekä teet tietokoneella tiedotteita