YHDISTYS

Varissuon Työ ja Toiminta VT ry on Työttömien Keskusjärjestön jäsen, joten pyrimme vaikuttamaan työttömien etuihin ja asemaan ruohonjuuritason lisäksi myös valtakunnallisella tasolla. Yhdistyksemme on poliittisesti sitoutumaton; meille kaikki ihmiset ovat tasavertaisia ja tasa-arvoisia. Toimitalomme on kaikenlaisesta syrjinnästä vapaata aluetta. Varissuon työttömyysaste on Turun kaupunginosien korkeimpia, noin 27,9% (12/2019). Erityisiä haasteita seudulle asettaa maahanmuuttajien työllisyystilanne ja puutteellinen kielitaito. Varissuon asukkaat edustavat yli 40 eri kansallisuutta ja alueella puhutaan lähes kuuttakymmentä eri kieltä. Maahanmuuttajien osuus oli monikulttuurisella Varissuolla 40% (3/2020).

Vuonna 2020 yhdistyksellämme oli yli 300 jäsentä. Työvoimapoliittisia toimenpiteitä ja kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan n. 60 työttömälle vuodessa. Yhdistyksemme syntyi varissuolaisten työttömien toimesta vuonna 1998: haluamme toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi; työttömien toimeentulon kohentamiseksi sekä elämänlaadun parantamiseksi. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi järjestämme ja tarjoamme puitteet työttömien neuvonta-, tiedotus- ja opintotilaisuuksiin sekä harrastus-, virkistys- ja liikuntamahdollisuuksiin. Ruokalassa käy aterioimassa päivittäin 40 – 70 henkeä. Asiakkaita käy myös kirpputorilla, ompelimossa ja atk-ohjauksessa, unohtamatta aktiivista liikunta- ja kerhotoimintaa.

Vuokraamme kokous- ja toimitiloja myös muille toimijoille.

JÄSENEKSISÄÄNNÖTHALLITUS