HISTORIAA

1998

Varissuon Työttömät VT ry perustettiin työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon kohentamiseksi sekä elämänlaadun parantamiseksi – perustamiskokous pidettiin 13.1.1998 ja yhdistys kirjattiin yhdistysrekisteriin 13.5.1998. Syyskuussa -98 saatiin kahvitupa osoitteeseen Pelttarinkatu 2 C. Joulukuun alussa kirjoitettiin TVT-asuntojen kanssa vuokrasopimus Pelttarinkadun toimitilan avaamiseksi.

1999

Alkoi työttömien ruokalatoiminta sekä kierrätysyhteistyö Varissuon Huollon kanssa. Työllistettyjen määrä oli 10 henkilöä.

2000

Yhdistyksen oma kirpputori aukesi Kraatarinkadulle.

2001

Yhdistys jakoi marraskuussa ensimmäisen kerran EU-ruoka-apua yli 200 kassia. Yhteistyössä Puhuri-projektin kanssa perustettiin näytelmäkerho Hetulat, joka toteutti projektin Spoon River.

2002

VT ry sai lahjoituksena Turun työvoimatoimistosta poistettavia tietokoneita, ja kunnosti niitä jäsenille kotikoneiksi.

2003

Yhdistys täytti 5 vuotta, ja oli vakiinnuttanut asemansa matalan kynnyksen työllistäjänä. Taloudellisesti vuosi oli vaikea ja raskas.

2004

2-vuotinen Honey-hanke käynnistyi, vetäjänä Esko Lehtikannel. Osallistujia oli 78 hlöä, hakijoita yli 100. Pelttarinkadun tilat kävivät ahtaaksi.

2005

Työttömien valtakunnallinen keskusjärjestö TVY ry valitsi Varissuon Työttömät vuoden yhdistykseksi, yhtenä perusteena oli yhdistyksen merkittävä toiminta maahanmuuttajien keskuudessa. Yhdistys muutti Majanummen koululle. Toiminta laajeni; työntekijämäärä kaksinkertaistui, työtehtävät monipuolistuivat.

2006

Jäseniä oli noin 300 ja jäsentoiminta vilkasta. Mm. kalakerho, ompelukerho ja luontokerho tarjosivat aktiviteetteja. Daisy Ladies ry:n kanssa järjestettiin maksutonta suomen kielen opetusta maahanmuuttajille. Yhdistys sai ensimmäiset omat kotisivut.

2007

Suomen kielen opetus jatkui. Työllistettyjä oli noin 90 henkilöä.

2008

Yhdistys täytti 10 vuotta. 3-vuotinen Varissuon vertaistuki, VaVe-projekti, käynnistyi huhtikuussa. Projektista jäi elämään Keskiviikko-Klubi, joka on naisille suunnattu kädentaitojen työpaja.

2009

Elokuussa käynnistyi vuoden kestänyt Reparera -hanke, jonka rahoittajana oli EU:n aluekehitysrahasto. Tavoitteena oli kuvataiteilijan johdolla talkootyönä lisätä Majanummen toimitalon yleisten tilojen viihtyvyyttä. Hankkeen myötä maalattiin ruokalan ja ”kirpputori-käytävän” seinät.

2010

Jäseniä oli jo 332 ja työllistettyjä vuodessa yhteensä 75 henkilöä.

2011

Turun kulttuuripääkaupunkivuosi. Varissuolla järjestettiin marraskuussa ensimmäistä kertaa Kaupunginosaviikot, jossa VT ry:llä oli vetovastuu. Viikko huipentui Valojuhlaan.

2012

Yhdistyksen tietotekniikkaa ja sen käyttöä nykyaikaistettiin. Otettiin käyttöön mm. kokonaan uusitut kotisivut, yhdistyksen oma Facebook-sivu ja yhtenäinen sähköposti. Vuoden lopulla hankittiin myös uusia tietokoneita.

2013

Yhdistys täytti 15 vuotta. Kaksi uutta kerhotoimintoa aloitti toimintansa: lauluryhmä Valo sekä Seniorikerho. Molemmat saavuttivat nopeasti vakiintuneen kävijäkunnan.

2014

Jäsenmäärä on noin 400. Tukityöllistettyjä 63 henkilöä. Yhdistyksellä vahva edustus TVY ry:ssä; puheenjohtaja mukana hallituksessa ja työvaliokunnassa.

2015

Jäseniä 440. Tukityöllistettyjä 64 henkilöä vuoden aikana eri toimenpiteissä. Yhdistyksellä yhä edustus TVY ry:ssä; puheenjohtaja mukana hallituksessa ja työvaliokunnassa. Yhdistys sai ensimmäisen kerran kaupungilta tukea ruokalan henkilöstökuluihin. Toimitalon sisäovet maalattiin ja ilmettä päivitettiin myös uusin kalustein.

2016

Jäsenmäärässä pientä laskua – 392 jäsenmaksun maksanutta. Tukityöllistettyjä 64 henkilöä vuoden aikana eri toimenpiteissä. Yhdistys vaihtoi nimensä Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:ksi. Kaupungin tuki ruokalaan jatkui. Puheenjohtaja edelleen edustajana TVY ry:n hallituksessa. Yhdistykselle hankittiin äänentoistolaitteet. Työllistävä hanke ”Potkua työelämään” päättyi vuoden lopussa. Tulevaisuus ja sote mietityttävät, suuria haasteita näkyy horisontissa.

2017

Suuren murroksen vuosi yhdistyksessä. Alkuvuodesta haettiin kaupungilta tukea ohjaajien palkkakuluihin. Vuoden aikana kävi selväksi, että henkilöstöä on vähennettävä ja uudelleenjärjestelyjä tehtävä. Kuntouttavaan työtoimintaan otetaan käyttöön palvelusetelimalli. Vuoden jäsenmäärä oli 375 jäsenmaksun maksanutta. Tukityöllistettyjä yli 60 henkilöä vuoden aikana eri toimenpiteissä. Kaupungin tuki ruokalan vastuuhenkilön palkkaukseen jatkui. TVY vaihtoi nimensä Työttömien Keskusjärjestöksi, ja puheenjohtaja oli edelleen mukana hallituksessa ja työvaliokunnassa. Ilmassa edelleen haasteita, mutta myös toivoa!

2018

[tulossa]

2019

[tulossa]

2020

Maaliskuusta alkaen koronaviruspandemia vaikutti yhdistyksen toimintaan. Henkilökuntaa jouduttiin jopa lomauttamaan poikkeusolojen (valmiuslaki) ja erityisesti kokoontumisrajoitusten ja etätyösuositusten voimassa ollessa. Juhannuksesta alkaen elämä hieman vapautui. Yhdistyksen vuoden 2021 rahoitus oli kuitenkin epävarma ja koko tulevaisuus vaakalaudalla. Tähän vaikuttivat koronan kaupungille aiheuttamat säästöpaineet. Rahoitus varmistui vasta lokakuussa. Loppusyksystä yhdistys otti käyttöön Microsoft 365 -palvelun (toimisto-, viestintä- ja ryhmätyösovellukset ”pilvessä”). Näin mahdollistettiin mobiili etätyö koronan riivaamana vuonna (ja myös rahan säästö). Videoneuvottelut yleistyivät toimistolla jo aiemmin. Ruokala ja muut palvelut olivat avoinna normaalisti — turvavälit, käsihygienia ja maskisuositukset huomioiden. Yhdistyksen websivuja kehitettiin monin tavoin.