Pajatyön ohjaaja

TYÖAIKA:

ma-pe 4,5 t/pvä klo 8-15 välillä

Työtehtävät:

Työntekijöiden käytännön ohjausta ja neuvontaa puutöissä, polkupyörän korjauksessa, – tuunauksessa ja muissa käytännön töissä.

Töiden ideointia, suunnittelua ja toteutusta yhdessä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kanssa.

Yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan vastuuohjaajan ja työllistämisvastaavan kanssa.

Vaatimukset:

Hyvä käytännön osaaminen, materiaalien ja työvälineiden tuntemus ja ohjaustaidot.

Hyvä suomen kielen taito.

Mahdollisuus 100% palkkatukeen.