KÄYTTÖEHDOT

Sivujen tarkoitus

Tämän sivuston tarkoituksena on edistää työllistymistä sekä parantaa työttömien elämänlaatua.

Arvomme

Viestinnän pitää olla asiallista ja kohteliasta. Ihmisiä ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Käyttöehdot

  • Tälle sivustolle tuotetun aineiston pitää sopia yhdistyksemme tavoitteeseen ja arvoihin.
  • Ei roskapostia. Luvaton mainonta on kiellettyä.
  • Ei robotteja. Kommentointia, lomakkeiden lähettämistä ynnä muuta vastaavaa ei saa tehdä automaattisella ohjelmistolla vaan ne on luonnollisen henkilön suoritettava.
  • Luvallinen käyttö. Kirjautumisessa on käytettävä omia tunnuksia.
  • Älä luovuta salasanaasi asiattomille tahoille.

Käyttöehtojen rikkominen

Käyttöehtojen vastainen aineisto voidaan poistaa ja käyttöehtoja rikkovan käyttöoikeudet ja tiedot voidaan poistaa ja yhteydet sivustolle estää.

Ylläpidon oikeudet

Sellainen yhteys, jonka epäillään vaarantavan sivuston käytettävyyden tai henkilötietojen suojan tai tietoturvan muutoin, voidaan teknisesti estää.

Näiden ehtojen vastaiseksi epäillyn aineiston (roskaposti, kommenttiroska yms.) julkaiseminen voidaan automaattisella ennakkotarkastuksella estää, joten kopioithan pitkät viestit talteen ennen lähettämistä virhetulkintojen varalta.

Ylläpidolla on oikeus poistaa sivustolla julkaistua materiaalia, kommentteja, keskusteluja ja viestejä sekä sivustolle lähetettyjä tiedostoja. Sivuja ja artikkeleita voidaan editoida ja keskusteluja moderoida. Kohtuuttoman suuria tiedostoja voidaan poistaa tai kuvia rajata tai pienentää tallennustilan ja sivuntaiton vaatimusten mukaisesti. Metadataa voidaan muokata julkaisun ja arkistoinnin tarpeisiin.

Kaikesta aineistosta otetaan varmuuskopioita, joita säilytetään huolellisesti ja turvallisesti.