Jäteneuvoja

TYÖAIKA

ma-pe 4,5t/pvä, työvuoro klo 7.30–16.00 välillä

Työtehtävät:

Vastaavana työntekijänä tavaroiden, vaarallisten jätteiden ja SER-romun vastaanotto- ja lajittelu pisteellä.

Työntekijöiden perehdyttäminen, ohjeistaminen ja lajitteluun osallistuminen.

Työn laadun ja ohjeiden noudattamisen valvonta.

Yhteydenpito työllistämisvastaavaan, Akselin palveluesimieheen ja tarvittaessa LSJH:oon.

Vaatimukset:          

Luonto- ja ympäristöalan tutkinto tai muu soveltuva.

Riittävä fyysinen kunto, kiinnostus asiakaspalvelutehtäviin ja ohjaukseen.

Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen.

Pyydämme sopimaan tapaamisesta etukäteen puhelimitse, kiitos.