Kuntouttava työtoiminta

Tarjoamme yksilö- ja ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa

Asiakkaalla on mahdollisuus omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaan osallistua työskentelyyn eri työpisteissä. Toiminnan tavoitteena voi lisäksi olla esimerkiksi päivärytmin löytäminen, mielekkään tekemisen saaminen arkeen ja sosiaalisen verkoston luominen sekä ylläpito. Täältä asiakas saa toimivan työyhteisön, jossa voi rauhassa harjoitella oikeassa työyhteisössä toimimista, sen käytäntöjä ja kerätä valmiuksia työelämää varten. Meidän yhteinen tavoitteemme on parantaa osallistujien työnsaantimahdollisuuksia. Kuntouttavan työtoiminnan jakson jälkeen asiakkailla on mahdollisuus jatkaa toimipisteessä esimerkiksi palkkatuetussa työsuhteessa. Tulevaisuuden ja jatkon suunnittelu kuuluu osana kuntouttavan työtoiminnan palveluun.

Asiakkaalla on työpisteessä tukenaan henkilö, joka opastaa työtehtäviin. Mitään ei tarvitse osata etukäteen, vaan saat opastuksen kaikkeen tekemiseen. Positiivinen asenne tekemiseen on meillä se tärkein juttu!

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja keskustelee säännöllisesti asiakkaan kanssa mm. tavoitteiden toteutumisesta sekä ohjaa ja tukee suunnitelmien eteenpäin viemisessä. Jokaista asiakasta tuetaan hänen omien toiveidensa mukaan. Asiakkaat saavat halutessaan myös työnhakuun liittyvää henkilökohtaista neuvontaa.

Asiakkaat saavat maksuttoman lämpimän aterian toimintapäivinä. Asiakkaat voivat osallistua ohjattuun liikuntaan / kädentaitojen työpajaan tunnin viikossa työaikana. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat saavat tarpeen mukaan ohjausta työyhteisötaidoissa tai lisätietoja aikuiskoulutusmahdollisuuksista.

Asiakkaat saavat ohjausta ja apua tietokoneen käytön taidoissa, sähköisten palveluiden käytössä ja TE-palveluissa. Tietokoneluokassa on asiakaspäätteitä, jotka ovat asiakkaiden vapaassa käytössä pisteen aukioloaikoina. Toimitiloissa järjestetään myös monipuolisesti erilaista vapaa-ajan ohjelmaa, johon yhdistyksen jäsenet voivat osallistua.

Mahdollisia työpisteitä

Keittiö/ruokala — Neuvontapiste — Kirpputori — Ompelimo — Kierrätyspiste — Kiinteistö/toimitilahuolto — Kuljetuksen avustavat tehtävät — Tietokonetuen avustavat tehtävät.

ESITTEITÄ